Showing all 3 results

Gồm 3 lớp vải lọc thô và 01 lớp vi lọc Melt Blown. BFE (hiệu suất lọc khuẩn) > 99,98%.… 50.000
Gồm 2 lớp vải lọc thô và 01 lớp vi lọc Melt Blown. BFE (hiệu suất lọc khuẩn) > 99,98%.… 45.000

Khẩu trang y tế

Khẩu trang bảo hộ

Gồm 2 lớp vải cao cấp siêu mịn lọc thô, 01 lớp vải lọc cấp độ 2, 01 lớp vải… 0


Blogger - Lương Thành Vương // Blog sản phẩm mỹ phẩm // Blog về chương trình liên kết tiếp thị Affiliate Marketing// Trang web thương hiệu Hesha // Trang web các sản phẩm của Công ty